"בוחן התנועה קבע שהקטין סטה והוא האחראי לתאונה"
ספורט