"נעשה בטלוויזיה ארוחת בוקר במקום ברדיו"
מועדון ארוחת הבוקר