"לשכתו של ליברמן, כשר ביטחון, קידמה מאות פטורים לחרדים"
אילה חסון