"אתה לא יכול להתמודד רציונלית מול אנשים מאמינים"
זהבי עצבני