"סודן היא מדינת אויב בהגדרה המאוד קשה שלה"
אילה חסון