"טלפון שיימסר למשטרה - תוכנו יודלף לתקשורת"
אראל סג"ל