"אנחנו נמצאים בסטטיסטיקה לרעידת אדמה גדולה"
סיון כהן