"לא הייתי מדבר במונחים של אינתיפאדה"
בן כספית ואריה אלדד