"באמצע שנות ה־40 הבנתי שהחיים שלי הולכים להשתנות"
למבוגרים בלבד