"אנשים שיש להם כל מיני טרדות קיצוניות"
רבקה מיכאלי