"אין ספק שיש בעיה בדרך שבה בוחרים שופטים"
אראל סג"ל