היוצר בן דנציג על השיר 'טבעת בעץ': "שיר שהוא תפילה לבית בישראל"
שיחות לילה