"בכל המקומות והטרמינל יש נוזל חיטוי לידיים"
איפה הכסף