מוסי רז וינון מגל בעימות על התמודדות היבא יזבק בבחירות
ינון מגל ובן כספית