הכול עניין של מינוי שופטים מתאימים לבג"ץ
אראל סג"ל