לא מכובד: דרשו תשובות, ולא המתינו לשמוע אותן
אראל סג"ל