"לא שמעתי את פנינה מזכירה את עולי אתיופיה"
ינון מגל ובן כספית