"הרגיש לי נורא גדול ומלא אחריות להוציא שיר שלי"
איריס קול