"אנחנו במצב חירום בין-לאומי בבריאות וכדאי שנבין זאת"
איפה הכסף