"תליתי את מיתרי הקול שלי, כמו רקדנית שתולה את נעליה"
איריס קול