"מעולם לא הלכתי לקואליציה עם השמאל"
ינון מגל ובן כספית