"חובתו של הנאשם להוכיח שהוא אכן חף מפשע"
אראל סג"ל