"אתה כל הזמן מחכה לזמן הנכון אבל לפעמים אין כזה"
איריס קול