המאזין: "למה אתה לא מציע להתנדב ולייצג את אדון ביבי?"
יורם שפטל