"תפעילו את האחריות ההורית כי בסוף ילדים מתים"
איפה הכסף