"צריך לתת קול לאנשים שעוד לא היה להם קול"
איריס קול