"גברת נתניהו אוסרת עליי להתקרב לבית רה"מ או ללשכה"
ינון מגל ובן כספית