"הצבעתי בעד החסינות והצעתי לשאר חה"כ לפעול כמוני"
בן כספית ואריה אלדד