מי יותר בקמפיין - מגל או כספית?
ינון מגל ובן כספית