"כדי להוציא את נתניהו מבלפור צריך להיעזר בקולות הערבים"
ינון מגל ובן כספית