"חפץ נסחט באיומים - ביהמ"ש ייזהר בעניין נתניהו"
הרב אפרים בן צבי