"פרק שלם של הלחנה יהודית נעלם לאורך השנים"
רבקה מיכאלי