"נכון לעכשיו אין כוונה לדחות את הבחירות"
איפה הכסף