"הקורונה היא תוצאה של התבודדותו של האדם החדש"
בראייה אחרת