"כיצד אוכל להגיע למצב של הבנה ושיתוף עם בני?"
בראייה אחרת