"אני ראש ארגון הביון היחיד שכתב ספר בעולם כולו"
ינון מגל ובן כספית