"אתה מדמיין את בגין עם שלושה כתבי אישום?"
ניסים משעל וגיא פלג