המאזינה: "נכדי אוהב את המוכר ונכנס ללחץ מהלא נודע"
מיכל דליות