"אני משלם מיסים, מדוע אני מרגיש שאני אזרח סוג ב'?"
בחירות 2021