ילדה גדולה, תמה, תמימה, לפיתחך אורבת סכנה"
מרסל מוסרי