"יש מה לשפר, אבל יש פה גרעין כל כך טוב"
מרסל מוסרי