ביטולים של עשרות הופעות בעקבות החשש מהקורונה
סיון כהן