עדיפה ציפורלה אחת ביד מתזמורת מהפכה על העץ?
רבקה מיכאלי