"מזלנו שנתניהו לא היה רה"מ בקום המדינה"
ינון מגל ובן כספית