"הגיוון מאפשר לנשים ולגברים להיות הם עצמם"
תחשבו טוב