"כל העיר הוכתה בתדהמה; לא הייתה שום נורה אדומה"
המגשרים