"הנדל והאוזר יכולים להציל אותנו מקטסטרופה"
זהבי עצבני