החתן בבידוד, ועמי מעמול התנדב להציל את המצב
דידי לוקאלי