"הולכים לבחירות רביעיות. לא רואה פתרון אחר"
אראל וג'ודי בפורים