לא היית בבני ברק בפורים? לא ידעת שמחת פורים אמיתית
שי וינון בפורים